Slovník pojmů

Slovar izrazov

SLOVAR IZRAZOV

V našem elektronskem glosarju boste našli razlago vseh osnovnih in manj znanih pojmov ter okrajšav, ki jih lahko srečate v zvezi s tematiko trajnosti in oblačenja.

bCorp

Certifikat B Corporation je certifikat, ki ga podjetjem podeljuje neprofitna organizacija B Lab. Certificirana podjetja izpolnjujejo najvišje standarde družbenega in okoljskega vedenja, javne preglednosti in pravne odgovornosti za uravnoteženje dobička in namena. To ustvarja skupnost, v kateri se moč podjetij uporablja za dober namen. Natančneje, skupnost B Corp si prizadeva zmanjšati neenakost, zmanjšati revščino, ustvariti bolj zdravo okolje, zgraditi močnejšo skupnost in ustvariti boljša delovna mesta.

Perfluoroogljikovodiki ali PFC so odporne kemične spojine, ki zagotavljajo vodoodbojnost. Na žalost je tako trpežna, da nima lastnosti razpadanja. Končanje življenjskega cikla izdelkov s to spremembo je potem zelo zahtevno, saj obremenjuje okolje. Snov kot taka ni nevarna za uporabnika izdelka s to modifikacijo, lahko pa je nevarna za vodotoke ali tla v bližini proizvodnje. Večina blagovnih znamk, ki delujejo v Evropi, bi morala prenehati uporabljati PFC C8 (8 atomov ogljika) zaradi regulativnih razlogov, saj je znanstveno dokazano, da je vpliv te spojine resen. Znamke so se zato zatekle k impregnaciji tipa C6 (6 ogljikovih atomov). A tudi to ni povsem varno, ima le manjši vpliv na okolje. Če blagovna znamka uporablja slogan "brez PFC", bi to morala biti samo modifikacija popolnoma brez prisotnosti PFC, ne s predstavitvijo C6.

Gre za sistem, ki je bil ustvarjen v Švici leta 2000. Bluesign® predstavlja vizijo nežnega pristopa k proizvodnji tekstila ter sredstva za njegovo zaščito in vzdrževanje. Certifikat pokriva celotno proizvodno verigo, od nabave materiala do uporabe kemikalij, potrebnih za obdelavo, čiščenje ali vzdrževanje oblačil. Oznaka bluesign® na tekstilnih izdelkih zagotavlja, da je bil izdelek izdelan v varnejšem in bolj trajnostnem okolju za ljudi, ki v njem delajo in živijo. Bluesign® tako minimizira vpliv tekstilne industrije na okolje in hkrati skuša tekstilno industrijo spodbuditi k večjim prizadevanjem na področju trajnostnih procesov.

Cilj te evropske pobude je zagotoviti kakovostne delovne pogoje v proizvodnji izdelkov v celotni dobavni verigi. Tako pri proizvodnji kot pri distribuciji izdelkov je treba spoštovati osnovna delovnopravna in etična načela, kot so pravično plačilo, varovanje okolja ali ničelna toleranca do dela otrok.

Gre za koncept, ki temelji na ustvarjanju sofisticirane/minimalistične garderobe, ki vključuje kose oblačil, obutve in dodatkov, ki jih je mogoče med seboj kombinirati. Oblikovanje capsule garderobe lahko štejemo za korak k minimalizmu, ko se iz prepolnih omar znebimo nepotrebnih kosov, ki jih ne znamo kombinirati. Namen je torej sestaviti garderobo, ki bo sestavljena iz kakovostnih, brezčasnih in predvsem medsebojno kombiniranih kosov.

Če ste med privrženci minimalistične garderobe, boste pri nas zagotovo izbrali svoj kvaliteten in brezčasen kos!

COSMOS je enoten evropski standard za naravno in organsko kozmetiko, sestavljen iz dveh nivojev Cosmos Natural in Cosmos Organic. Pri certificiranju izdelkov spremljamo vse vidike nakupa, proizvodnje, trženja in nadzora kozmetičnih izdelkov. Izdelek ne sme vsebovati gensko spremenjenih organizmov, kemikalij, ftalatov ali parabenov na nobeni ravni. Minimalni delež surovin iz ekološke pridelave je 95 % za obe ravni. Poleg tega mora biti teža deleža teh snovi vsaj 20% celotne teže izdelka.

Indikator stroškov na obrabo (CPW).

Cost-per-Wear je finančni kazalnik, ki določa strošek na kos oblačila glede na število nošenj. Morda se lahko izračuna po formuli: CPW = plačana cena danega kosa oblačila / število dni nošenja. Zahvaljujoč temu lahko vsak izračuna, kako se mu splača investirati v drag, a kakovostnejši kos oblačila, ki bo, čeprav stane več, zdržal dlje. Zahvaljujoč temu kazalcu je pogosto mogoče ugotoviti, da se dražji kosi glede na število nošenj veliko bolj izplačajo kot poceni in nekakovostni izdelki hitre mode.

Certificiranje od zibelke do zibelke je svetovno priznano merilo za varnejše in bolj trajnostne izdelke, ki so narejeni za krožno gospodarstvo, kjer se odpadki ponovno uporabijo kot vir za izdelavo novega izdelka. Za pridobitev certifikata se izdelki ocenijo glede okoljske in družbene učinkovitosti v petih kritičnih kategorijah trajnosti: zdravje materiala, ponovna uporaba materiala, obnovljiva energija in upravljanje ogljika, upravljanje z vodo in socialna pravičnost.

CSR

CSR ali Corporate Social Responsibility je koncept, ki temelji na povezovanju poslovnih praks z družbenimi in okoljskimi vidiki. Po definiciji Zelene knjige Evropske unije iz leta 2001 gre za prostovoljno vključevanje socialnih in ekoloških vidikov v vsakodnevno poslovanje podjetij in interakcije z delničarji podjetij.

Mrtve zaloge (neprodani izdelki)

Mrtva zaloga.

To je delo, ki ga opravlja otrok, ki ni dopolnil zakonske starosti za delo.

Oskrbovalna veriga je sistem dobaviteljev, trgovcev in prevoznikov, ki dobavljajo surovine, materiale in polizdelke za proizvodnjo končnega izdelka in nato sam izdelek dostavijo končnemu kupcu.

Vodoodbojno sredstvo, ki je prevlečeno na tkanino, da postane hidrofobno (vodoodporno).

Ecocert

Je neodvisno mednarodno certifikacijsko podjetje, ki se ukvarja s certificiranjem in kontrolo izdelkov, ki vsebujejo surovine iz kontrolirane ekološke pridelave. Blagovno znamko Ecocert lahko prejmejo izdelki, ki ne vsebujejo gensko spremenjenih surovin, parabenov, fenoksietanola, derivatov PEG, nanodelcev, silikonov, sintetičnih parfumov in barvil ter sestavin, pridobljenih iz mrtvih živali.

Znak za okolje EU

To je certifikat, ki se v Evropi uporablja od leta 1992. Ecolabel jamči, da so izdelki ali storitve okolju prijazni. Ta certifikat je skladen s standardom ISO 14024 – okoljskimi merili, ki jih je treba upoštevati skozi celotno življenjsko dobo izdelka. Ta merila med drugim vključujejo nizko porabo vode, nizek ogljični odtis ter spodbujanje recikliranja in popravil.

Delovno pravo Evropske unije

Gre za evropsko delovno pravo, ki ureja osnovne transnacionalne standarde zaposlovanja in partnerstva pri delu v Evropski uniji in drugih državah, ki spoštujejo Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Je mednarodna neprofitna organizacija, namenjena izboljšanju življenja delavcev po vsem svetu. Združenje združuje univerze, organizacije civilne družbe in družbeno odgovorna podjetja. Osredotoča se predvsem na reševanje problematike trpinčenja ali zlorabe na delovnem mestu, varnega delovnega okolja, svobode združevanja in kolektivnega dogovarjanja, nagrajevanja z ustrezno plačo in drugih delovnopravnih področij.

Fundacija Fair Wear (FWF)

Mednarodna organizacija Fair Wear Foundation je bila ustanovljena leta 1999 in si prizadeva za izboljšanje delovnih pogojev na delovnih mestih v tekstilni industriji. Osredotoča se predvsem na proizvodnjo tekstila na Kitajskem, v Indiji, Bangladešu in Turčiji. Podjetja članice se zavezujejo k izvajanju "Kodeksa ravnanja" v celotni dobavni verigi, da bo moda poštena za vse.

Več >

Gre za alternativni pristop k običajni trgovini. Pristop Fairtrade temelji na partnerstvu med proizvajalci in kupci izdelkov. Poštena cena za blago (npr. organski bombaž, lan itd.) zagotavlja, da so kmetje in delavci pošteno plačani, rastejo v skladu z okoljem in da lahko njihovi otroci npr. hodijo v šolo.

Več >

Je mineralna surovina, ki jo geološke sile ustvarijo iz organskih odpadkov in trupel prej živečih bioloških organizmov. Primer je nafta, zemeljski plin ali premog.

Certifikat FSC zagotavlja, da je naša embalaža izdelana iz materialov, ki prihajajo iz trajnostnih virov in je bila pridobljena iz gozdov na gospodaren način.

Več o embalaži >

GRI ali Global Reporting Initiative je mednarodna neodvisna organizacija, ki podjetjem, vladam in drugim organizacijam pomaga razumeti in sporočiti njihov vpliv na vprašanja, povezana z gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi rezultati. Ta organizacija že od leta 1997 spodbuja poročanje o trajnostnem razvoju.

Gre za pobudo Združenih narodov, ki temelji na desetih osnovnih načelih s področja človekovih pravic, dela, okolja in protikorupcijskih ukrepov.

Povišanje povprečne temperature zemeljske atmosfere, ki je trajno in povzroča podnebne spremembe.

GSO (gensko spremenjeni organizmi)

Gensko spremenjeni organizmi so tisti, katerih genski material je bil namenoma spremenjen na način, ki ni naraven. Metode za doseganje teh sprememb vključujejo na primer delovanje mutagenov, ionizirajoče sevanje ali genski inženiring (vnos genov iz drugih organizmov).

GoodShipping

Program GoodShipping je prva pobuda za trajnostni ladijski promet na svetu, ki podjetjem po vsem svetu ponuja možnost zmanjšanja onesnaževanja med kontejnerskim ladijskim prometom z uporabo biogoriv.

Certifikat GOTS zagotavlja, da je izdelek izdelan iz organskih tekstilnih vlaken, celoten proizvodni proces pa je ekološko čist in družbeno pravičen. Na ta način se varuje okolje, zdravje delavcev in končnih potrošnikov. Hkrati GOTS vključuje zahteve glede etičnih in socialnih vidikov proizvodnje. Tako so kmetom in proizvodnim delavcem zagotovljeni dobri delovni pogoji.

Ponosni smo, da imajo vsi naši izdelki v spletni trgovini Zdravetricko.cz certifikat GOTS in tako presegajo zakonodajne zahteve za kakovost tekstila v Evropski uniji in na Češkem.

Več o certifikatu GOTS >

Izraz lahko označimo kot dezinformacijo, katere namen je v javnosti (potrošnikih) ustvariti vtis o okoljsko odgovornem podjetju (organizaciji).

Certifikat GRS (International Recycling Standard).

Je mednarodni standard v okviru Textile Exchange, katerega cilj je povečati uporabo recikliranih materialov v izdelkih in zagotoviti dobre okoljske in socialne prakse v proizvodnji. Certificiranje je podeljeno na podlagi preverjanja tretje osebe.

Higg indeks

Higgov indeks, ki ga je razvil SAC, predstavlja niz orodij, ki vam omogočajo natančno merjenje in vrednotenje trajnosti podjetja ali izdelka. Njegov cilj je modni industriji zagotoviti enoten sistem certificiranja, ki velja za celotno proizvodno verigo in vse njene vidike.

ISO je mednarodni organ za določanje standardov, ki ga sestavljajo predstavniki nacionalnih organov za standarde. Organizacija, ustanovljena 23. februarja 1947, ustvarja svetovne industrijske in poslovne standarde.

Mednarodni standard za sistem okoljskega ravnanja, ki ga upravlja ISO.

Zmanjšanje emisij ogljika, na primer z nakupom kreditov prek projektov za zmanjšanje emisij.

NVO (nevladna neprofitna organizacija)

Organizacije, ustanovljene za izpolnjevanje posebnih potreb ali družbeno koristnega cilja. Praviloma niso odvisni od vlad.

Krožno gospodarstvo je alternativa tradicionalnemu linearnemu gospodarstvu, kjer se surovine pretvorijo v izdelke, prodajo in ob koncu njihove življenjske dobe odložijo kot odpadke v sežigalnice ali odlagališča. Načelo krožnega gospodarstva pa je, da se »odpadki« spremenijo v nov vir in ponovno uporabijo. S tem se zapre pretok materialov in podaljša življenjski cikel izdelka.

Krožno gospodarstvo je alternativa tradicionalnemu linearnemu gospodarstvu, kjer se surovine pretvorijo v izdelke, prodajo in ob koncu njihove življenjske dobe odložijo kot odpadke v sežigalnice ali odlagališča. Načelo krožnega gospodarstva pa je, da se »odpadki« spremenijo v nov vir in ponovno uporabijo. S tem se zapre pretok materialov in podaljša življenjski cikel izdelka.

To je energija, ki je proizvedena iz obnovljivih virov, ki imajo sposobnost naravnega obnavljanja. Ti obnovljivi viri vključujejo biogoriva, vodo, sončno ali vetrno energijo.

To so kemična sredstva, ki se uporabljajo za odpravo izgub pri gojenju kulturnih rastlin.

Oznaka "PETA - Approved Vegan" zagotavlja, da izdelki ne vsebujejo nobenih živalskih sestavin in da nobena žival med proizvodnjo ni trpela.

Več >

Zavest o počasni modi širi Kate Fletcher (Center for Sustainable Fashion), ki jo sama definira kot modo, ki ni podvržena trendom, je spremenljiva in brezčasna. Je nasprotje tako imenovane hitre mode.

Bistvo načela trojne koristi je v tem, da se dana organizacija ne osredotoča le na doseganje dobička in gospodarske rasti (profitni vidik), temveč tudi na okoljske vplive svojih dejavnosti (okoljski vidik) in nenazadnje na družbene. odgovornost svojih dejavnosti (človeški vidik).

To je proces, pri katerem se materiali, namenjeni za odlaganje, zbirajo, ponovno predelajo in ponovno uporabijo.

Poročanje o družbeni odgovornosti

Je poročilo, v katerem so navedene informacije o ekonomskih, okoljskih, socialnih in upravnih vidikih organizacije. Je metoda ponotranjenja in izboljšanja zavezanosti organizacije k trajnostnemu razvoju na način, ki ga je mogoče prikazati notranjim in zunanjim deležnikom.

Hitra moda

»Hitra moda« je izraz za poceni in lahko dostopno modo, ki se proizvaja v ogromnih količinah in nizke kakovosti. Pogosto kopira zadnje trende in je »in« le eno sezono, zato kupec te izdelke rado hitro zamenja. Med proizvodnjo pogosto niso upoštevani dobri delovni pogoji in niso odpravljeni vplivi na okolje.

Toplogredni plini

Plini (npr. ogljikov dioksid, ozon ali metan), ki zadržujejo toploto in prispevajo k globalnemu segrevanju. Njihovo zmanjšanje je pogojeno z varčnejšo porabo energije in virov.

Textile Exchange je globalna organizacija, ki pomaga podjetjem članicam pri njihovih prizadevanjih za trajnost.

Stopnja odprtosti in izmenjave informacij ne le v procesu odločanja organizacije.

Trajnostni razvoj

Koncept, ki temelji na dejstvu, da sedanji gospodarski razvoj in potrebe sedanje generacije ne bodo ogrozili zmožnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.

Bralni nasvet - Trajnost 2.0

Postopek spreminjanja odpadkov v nov material. Nadgradnja odpravlja izgubljene vire. Primer je lahko uporaba ostankov blaga za šivanje maske.

Ameriško ministrstvo za kmetijstvo podeljuje lastne certifikate izdelkom, ki prihajajo iz ekološke pridelave (minimalni prag je 95 %). Poleg izvora surovin, sestave, ravnanja in/ali pakiranja je nadzorovan tudi dostop do živali. Izhajati mora iz proste reje in mora biti hranjen s krmo iz ekološke pridelave brez vsebnosti antibiotikov in hormonov.


Pustite komentar

Upoštevajte, da morajo biti komentarji pred objavo odobreni

To spletno mesto ščiti reCAPTCHA, pri čemer veljajo Googlov pravilnik o zasebnosti in pogoji uporabe.