Certifikace OCS 100 - standard pro organický obsah

OCS 100 certifikace - standard pro organický obsah
Standard pro organický obsah (OCS) platí pro jakýkoli nepotravinářský výrobek obsahující 95-100 procent organického materiálu. Ověřuje přítomnost a množství organického materiálu v konečném produktu a sleduje tok suroviny od jejího zdroje ke konečnému produktu.

OCS 100 je zárukou, že konečný produkt obsahuje přesné množství daného organicky vypěstovaného materiálu. OCS umožňuje transparentní, konzistentní a komplexní nezávislé hodnocení a ověřování požadavků na obsah organického materiálu u produktů. OCS 100 zahrnuje zpracování, výrobu, balení, označování, obchodování a distribuci produktu, který obsahuje nejméně 95 procent certifikovaných „organických“ materiálů.